NOTICE OF GRANT FOR FOLLOW-ON TESOL UNCONFERENCE PROPOSALS

Alumni Engagement Innovation Fund (AEIF)

We are pleased to announce a Notice of Grants for the follow-on TESOL Unconference, featuring the theme ‘TRANSFORMING ENGLISH EDUCATION TOGETHER.’ We seek proposals from interested educators that meet the eligibility requirements mentioned below to replicate the TESOL Unconference model.

Grant Source

This support comes from the TESOL Unconference: Unleash Innovative Ideas to Transform English Education, an AEIF 2023-winning project funded by the U.S. Department of State. The TESOL Unconference project aims to promote innovative English teaching and learning methods through Unconferences, creating an environment for exchange, and experience sharing, as well as developing a dynamic, interactive, and creative community of English teachers, especially those working in colleges, universities, and HEIs in the Mekong Delta, Ho Chi Minh City, and Southeastern provinces.

Objectives

 • contribute to the professional development of English teachers;
 • encourage innovative English teaching and learning methods, especially in the Industry 4.0;
 • create an environment for exchange and experience sharing;
 • developing a dynamic, interactive, and creative community of English teachers.

Eligibility

 • English educators interested in organizing a TESOL Unconference;
 • Having participated in the TESOL Unconferencevn01 at Tan Tao University, and/or TESOL Unconferencevn02 at Ba Ria-Vung Tau College of Education;

Support

 • Financial support for organizing two separate Unconferences by two individuals/ HEIs, with the amount of $1,000 each;
 • Consultation and guidance support for organizing the events.

Application Documents and Procedures:

Interested individuals and HEIs can download and complete the application form and budget form:

1. Application Form: https://docs.google.com/document/d/1ul7AKvaUBOk0nX1pzPEeV2gI2v8peyhf/edit?rtpof=true&sd=true&pli=1  

2. Budget Form: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YPKyDinRmSKnRFqjIJgWofv-LMbrpIT0/edit?usp=drive_link&ouid=108230516110951442428&rtpof=true&sd=true

3.Proposals should be submitted via the following link https://drive.google.com/drive/folders/1oJFzshGUHvHgNxhrKKvzGQBJZKIqJni6 by 11:59 P.M., May 15, 2024.

4. The result will be announced between May 17 – 20, 2024 and the Unconferences are suggested to be hosted between June 21, 2024 and July 12, 2024.

Review and Selection Criteria

• Relevance to application theme

• Purpose and summary, description, and implementation plan

• Participation and support from institutions/local partner

• Evaluation and impact of the proposed project

• Communication, media, and outreach plan

• Budget and budget narrative

Grant Administration and Contact Information

Grant Administration

The grant will be written, signed, awarded, and administered by the Unconference Project Team Lead. If a proposal is selected for funding, the Unconference Project Team has no obligation to provide any additional future funding or costs incurred in preparing and submitting proposals. Further, the Unconference Project Team reserves the right to reject any proposals received that fail to meet the requirements.

For more information, please contact:

We are looking forward to working with you.

THÔNG BÁO HỖ TRỢ NHÂN RỘNG MÔ HÌNH TỔ CHỨC HỘI THẢO MỞ TESOL (TESOL UNCONFERENCE)

QUỸ ĐỔI MỚI GẮN KẾT CỰU SINH VIÊN (AEIF)

Kính gửi Quý Thầy/Cô,

Nhằm khuyến khích và hỗ trợ quý Thầy/Cô trong việc nhân rộng mô hình tổ chức hội thảo mở tiếng Anh (TESOL Unconference), xin thông tin quý Thầy/Cô về chương trình hỗ trợ tài chính như sau:

Nguồn hỗ trợ

Khoản hỗ trợ này được lấy từ Dự án TESOL Unconference: Unleash Innovative Ideas to Transform English Education, dự án đoạt giải AEIF 2023 do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tài trợ. Dự án TESOL Unconference có sứ mệnh thúc đẩy đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập tiếng Anh theo hình thức mở, tạo môi trường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau, đồng thời phát triển cộng đồng giáo viên, giảng viên (GV) tiếng Anh năng động, sáng tạo và chuyên nghiệp, đặc biệt là các GV công tác tại các trường Cao đẳng, Đại học, CSGD ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, Thành phố Hồ Chí Minh, và các tỉnh miền Đông Nam bộ.

Mục tiêu

 • Góp phần nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ GV tiếng Anh.
 • Khuyến khích đổi mới phương pháp dạy và học tiếng Anh, đặc biệt CMCN 4.0
 • Tạo môi trường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau giữa các GV.
 • Phát triển cộng đồng GV tiếng Anh năng động, sáng tạo và chuyên nghiệp.

Đối tượng

 • Thầy/Cô mong muốn tổ chức hội thảo tiếng Anh hình thức hội thảo mở (Unconference);
 • Thầy/Cô đã tham gia Hội thảo mở đợt 1 (TESOL Unconferencevn01 tại trường Đại học Tân Tạo, và/hoặc tham gia Hội thảo mở đợt 2 (TESOL Unconferencevn02 tại trường CĐSP Bà Rịa-Vũng Tàu;

Hình thức hỗ trợ

 • Hỗ trợ tài chính để tổ chức hai hội thảo mở ở 02 đơn vị, trị giá: $1,000 cho mỗi Hội thảo mở.
 • Hỗ trợ chuyên môn: tư vấn, hướng dẫn tổ chức hội thảo mở về tiếng Anh.

Hồ sơ và quy trình nộp hồ sơ:

Lưu ý:

 • Ban tổ chức sẽ xem xét và đánh giá các hồ sơ dựa trên các tiêu chí quy định.
 • Ban tổ chức sẽ thông báo kết quả ngày 17-20/5/2024; Thầy/Cô có đề xuất được chọn khoản trợ có thể tổ chức Hội thảo mở vào giữa 21/6 và 12/7/ 2024.
 • Việc chọn đề xuất nhận khoản trợ không đồng nghĩa với việc Nhóm dự án Unconference sẽ tiếp tục tài trợ cho các hoạt động tiếp theo hoặc chi trả các chi phí phát sinh trong quá trình chuẩn bị và gửi đề xuất. Nhóm dự án Unconference có quyền từ chối những đề xuất không áp ứng theo tiêu chí của chương trình.

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm của quý Thầy/Cô!

Scroll to Top